Založení společnosti

Podmínky jak založit nové GmbH, je k tomu potřeba:

GmbH je totožná s českou společností s ručením omezeným, což znamená, že zakladatelé ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká.

 • základní kapitál ve výši 25,000 € (minimálně 12,500 € se musí vložit na bankovní účet)
 • minimálně jeden zakladatel (fyzická nebo právnická osoba)
 • minimálně jeden jednatel
 • sídlo společnosti (virtuální sídlo anebo kancelář)
 • registrovaná živnost společnosti
 • registrace na finančním úřadě
 • otevření bankovního účtu

Proč si založit společnost v Německu?

 • Jako jeden ze zakládajících členů Evropské unie nyní patří k jejím ekonomicky a politicky nejsilnějším hráčům.
 • Vstup na německý trh. Zakládání nových společností či poboček v Německu je vhodné pro investory, kteří chtějí expandovat na zralém, etablovaném německém trhu.
 • Získejte prestiž díky společnosti v Německu. Nově založená společnost získá dobrou image nejen pro své německé partnery.
 • Minimální kapitál pro společnost typu GmbH je 25 000 eur, které musí být reálně splaceny (v případě jednoho společníka je možno zaplatit pouze polovinu, 12 500 eur).
 • V Německu budete potřebovat pouze jednoho podílníka, jednoho tajemníka a registrovanou kancelář.
 • Dobrý daňový systém. Daň z příjmu právnických osob je 15.825% přičemž 15% je základní sazba a 0,825% tvoří tzv. solidární příplatek.
 • Základní sazba daně z přidané hodnoty je 19%. Snížena může být na 7%.
 • Povinnost k registraci k platbě DPH vzniká po překročení ročního obratu 17 500 EUR.

Zápis nové společnosti do obchodního rejstříku trvá poměrně krátkou dobu – 1 až 4 týdny. Nutné je připomenout, že společnost svým způsobem začíná existovat už ve chvíli, když byla podepsána společenská smlouva. V praxi se ale taková společnost musí označovat dodatkem „i.G.“ (in Gründung, anebo v založení). Takto označená společnost může uzavírat smlouvy a obchody už před zápisem do obchodního rejstříku.

Stabilita, prestiž a obrovský potenciál trhu. To je to co Německo nabízí.

 • Typ právní entity: GmbH
 • Doba založení: pět týdnů
 • Počet akcionářů: minimálně 1, může být jakákoli státní příslušnost
 • Akcionáři: členové mohou být FO nebo podnikatelské subjekty.
 • Základní kapitál: 25 000 EUR
 • Akcie na doručitele: povoleno
 • Registrovaná adresa je povinná, ale nemusí být fyzická
 • Je vyžadován sekretář společnosti
 • Ředitelé: minimálně 1, maximum není definováno
 • Rezidentská funkce ředitele: ředitel nemusí být rezidentem Německa

Zdanění

 • Daň z příjmu právnických osob 15%
 • Pobočková daňová sazba 15%
 • Sazba daně z kapitálových zisků 15%
 • Dividendy 25%
 • Úroky 0%
 • Licenční poplatky 15%
 • Vezměte prosím na vědomí přirážku za solidaritu ve výši 5,5% na všechny výše uvedené sazby.
 • Obchodní daňová sazba (průměr) 14%
 • Státní sazba DPH je 19%, snížená sazba činí 7%.
 • Čisté provozní ztráty mohou být splaceny zpět za 1 rok a vpřed neomezené vůči příjmům.Ű
 • Dohody o zamezení dvojího zdanění s různými zeměmi se uplatňovaly, určující sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků.
 • Účetnictví. Účtování a příprava účtů je nutná
 • Audit není vyžadován.
 • Anonymita a soukromí. Informace o ředitelích (správcích) a akcionáři jsou otevřeny v obchodním rejstříku.
Přesunout se na začátek